aktualność

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Opublikowano: 17/07/2018

Starosta Kamiennogórski informuje, że dnia 17.07.2018 r. został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Broniewskiego nr 15, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży (Zarządzenie nr 33/2018 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 17.07.2018 r.)