aktualność

Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"

Opublikowano: 03/12/2018

W roku bieżącym Powiat Kamiennogórski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019" uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3461D na odcinku Krzeszów - Grzędy na długości 2,800 km".

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł - 2 112 511,46 zł,

Wartość dofinansowania - 840 381,00 zł,

Wkład własny powiatu - 1 272 130,46 zł.

Termin rzeczowego zakończenia zadania - 15.10.2018 r.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, poprawa standardów technicznych drogi oraz połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.