aktualność

Ocalamy

Opublikowano: 23/10/2018

W dniu dzisiejszym tj. 23 października 2018 r. w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość znakowania mogił bohaterów walczących o niepodległość Polski w latach 1914-1921 w ramach programu "Ocalamy". Oficjalna część wydarzenia miała miejsce w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, gdzie spotkali się wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele lokalnych samorządów, wśród nich starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, regionaliści Bogdan Adamus i Jan Lubieniecki oraz mieszkańcy powiatu.

Po części oficjalnej uczestnicy wydarzenia przeszli na Cmentarz Komunalny w Kamiennej Górze, gdzie oznakowane zostały trzy groby, w tym miejsce pochówku kapitana Józefa Sierocińskiego. Odśpiewany został także hymn państwowy oraz poświęcono nagrobki bohaterów.

Celem wieloletniego projektu OCALAMY, realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego przy współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest odnalezienie oraz oznakowanie specjalnym znakiem graficznym grobów osób czynnie zaangażowanych w walkę o niepodległość i jej utrzymanie na przełomie pierwszej i drugiej dekady ubiegłego wieku. Intencją jest również zabezpieczenie grobów przed ewentualną likwidacją przy współpracy z cmentarzami komunalnymi i parafialnymi.

Więcej o bohaterach:

kpt. Józef Sierociński - Kapitan Wojska Polskiego, wybitny działacz Związku Sokolstwa Polskiego w USA. Komendant Sokolej Szkoły Pochrążych w Kanadzie, Szef Wydziału Rekrutacji ochotników z USA do Błękitnej Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, współtwórca Błękitnej Armii we Francji. Członek polskiej misji wojskowej na Syberii. Adiutant gen. Józefa Hallera podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1923 r.. Kawaler Krzyża Virtutti Militari, Krzyża Walecznych oraz Krzyża Ochotników z Ameryki.

Antoni Bil - żołnierz wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej, w 1918 roku rozpoczął służbę wojskową w nowo organizowanych oddziałach niepodległego państwa polskiego w IV Szwadronie Radom. Odznaczony Krzyżem Virtutti Militari.

Konrad Romanowski - legionista i żołnierz Wojska Polskiego, wstąpił do Legionów w 1915 roku.Służył w 4 p.p., a następnie w komendzie taborów. Odznaczony Krzyżem Niepodległości.