aktualność

XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 23/10/2018

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm) XLIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się
w dniu 30 października 2018 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie pracy V kadencji Rady Powiatu Kamiennogórskiego i Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego.
7. Apel Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uczczenia 650 rocznicy śmierci Księcia Bolka II Świdnickiego.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku".
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2019 na terenie powiatu kamiennogórskiego w porze nocnej, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kamiennogórskiego.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej "Strategią Rozwoju Sudety 2030".
13. Interpelacje.
14. Zapytania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

                                                                 Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                      (-) Bożena Ziemiańska