aktualność

Spotkanie informacyjne ws. Krajowego Programu "Czyste Powietrze"

Opublikowano: 20/09/2018

Starosta Kamiennógorski Jarosław Gęborys zaprasza mieszkańców powiatu na spotkanie informacyjne, organizowane przez Ministerstwo Środowiska, dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na ocieplenie domu, bądź na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego w ramach Krajowego Programu "Czyste Powietrze".

Spotkanie odbędzie się 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Centrum Biblioteczno Kulturalnym w Krzeszowie.

 

 

Zakres spotkania obejmować będzie trzy bloki tematyczne:

1. jakość powietrza (definicja niskiej emisji, przyczyny i skutki niskiej emisji, informacje o stanie powietrza w danym regionie),

2. propozycje wsparcia dla zwalczania niskiej emisji (program NFOŚiGW Czyste Powietrze oraz programy BOŚ S.A.),

3. warsztaty pisania wniosków do programu Czyste Powietrze.


Więcej informacji:

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

https://wfosigw.wroclaw.pl/ogloszenia/konkursynabory