aktualność

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Opublikowano: 02/08/2018

W dniu 24 lipca 2018 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie w roku 2018 zadania p.n.: "Remont drogi powiatowej nr 3461D na odcinku Krzeszów - Grzędy na długości 2,800 km" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania w roku 2018 wynoszą 2 097 095,00 zł. Wojewoda przekaże Powiatowi Kamiennogórskiemu w 2018 r. na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 339 036,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3461D ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii. Zakończenie rzeczowe zadania (zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji): 30.11.2018 r.