aktualność

Promesa dla powiatu

Opublikowano: 26/07/2018

W dniu dzisiejszym (tj. 26 lipca 2018 r.) w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość wręczenia promes na zapobieganie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla samorządów z Dolnego Śląska.

Dotację w wysokości 102 tys. zł na remont drogi powiatowej nr 3486D w miejscowości Leszczyniec odebrała wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 33 gmin i 6 powiatów blisko 22 mln zł, które pozwolą m.in. na remonty dróg gminnych i powiatowych, odbudowę nawierzchni zniszczonych tras czy remont uszkodzonych budynków. 

fot. DUW