aktualność

Regionalna konferencja programu Erasmus+

Opublikowano: 19/06/2018

Dnia 18 czerwca br. w Bolesławieckim Ośrodku Kultury - Międzynarodowym Centrum Ceramiki odbyła się kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+.

W sesji plenarnej z udziałem sekretarz stanu w MEN Marzeny Machałek uczestniczyły wicestarosta kamiennogórski Małgorzata Krzyszkowska oraz dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Mariola Jaciuk.

Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawili ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Podczas sesji poruszone zostały takie tematy jak: mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji, jak również zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych przez FRSE na temat losów absolwentów staży i praktyk oraz mobilności kadry. Omówione zostały również też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe.

Ponadto uczestnicy mogli zapoznać się z projektem Mobilne Centrum Edukacyjne (naczepa szkoleniowo-dydaktyczna), którego celem jest przekazanie wiedzy na temat nowoczesnych metod nauczania oraz programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. 

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kolejne konferencje regionalne odbędą się w Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim. Więcej informacji (program, rejestracja) znajduje się na stronie wydarzenia.