aktualność

Zakończenie roku szkonego w ZSO

Opublikowano: 30/04/2018

Dnia 27 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego absolwentów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: wiceminister edukacji Marzena Machałek, wicemarszałek Iwona Krawczyk, starosta Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska oraz samorządowcy z terenu powiatu kamiennogórskiego.

Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły Pana Jacka Bruździaka odbył się program artystyczny i wręczenie nagród najlepszym absolwentom.

Nagrody trójce uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie w wyniku klasyfikacji końcowej, wręczyła pani Marzena Machałek - Sekretarz Stanu w MEN. Byli to:
- Dominika Trela - klasa 3a - średnia ocen: 5,83
- Julia Jabłecka - klasa 3c - średnia ocen: 5,67
- Dawid Żywczak - klasa 3e - średnia ocen: 5,50.

W dalszej części swoje nagrody uczniom wręczyli:
- Kacprowi Trząsalskiemu (kl.3d) pan Jarosław Gęborys - Starosta Powiatu Kamiennogórskiego - wraz z panią Małgorzatą Krzyszkowską - Wicestarostą Powiatu Kamiennogórskiego 
- Dawidowi Żywczakowi (kl.3e) Burmistrz Miasta Kamienna Góra pan Krzysztof Świątek wraz z Zastępcą Przewodniczą­cego Rady Miasta panem Jerzym Bastą
- Nikoli Fryzowicz (kl.3e) pan Patryk Straus - Wójt Gminy Kamienna Góra
- Aleksandrze Wysockiej (kl.3a) pani Ewa Kocemba - Burmistrz Miasta i Gminy Lubawka
- Marcelemu Gromali pani Marta Jędrzejowska - w imieniu Wójta Gminy Marciszów.

Wiceminister Marzena Machałek wraz z dyrektorem i wicedyrektorem ZSO uhonorowała również uczniów za uzyskanie najwyższej łącznej liczby punktów na szkolnej liście rankingowej. Nagrody otrzymali: Nikola Fryzowicz, Dominika Trela, Julia Jabłecka, Aleksandra Rogowska, Kacper Trząsalski, Dawid Żywczak, Aleksandra Wysocka, Anna Frączkowska, Aleksandra Damasiewicz i Michał Nowotny.

Podziękowania otrzymali uczniowie, którzy:
- mieli szczególny wkład w życie artystyczne Liceum, w tym podejmowali działania w ramach zespołów teatralnych "My" oraz "Pod Jednym Dachem"
- byli członkami samorządu uczniowskiego
- reprezentowali Liceum w rozgrywkach w ramach Dolnośląskich Meczów Matematycznych
- odnosili sukcesy, reprezentując Liceum w zawodach sportowych.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali w przedstawiciele uczniów klas trzecich.