aktualność

Pożegnanie absolwentów ZSZiO

Opublikowano: 27/04/2018

Dnia 27 kwietnia 2018r. odbyło się pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu spod budynku szkoły prowadzonego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia. 

Oficjalna część programu odbywała się z kolei na kamiennogórskim rynku, na którym licznie zgromadzili się zaproszeni goście, grono pedagogiczne a przede wszystkim uczniowie i ich rodzice. W wydarzeniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek, wicemarszałek Iwona Krawczyk, starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, wicestarosta Małgorzata Krzyszkowska, przewodnicząca rady Bożena Ziemiańska, członkowie zarządu powiatu Edyta Wyrostek i Mariusz Mućwicki, samorządowcy z terenu powiatu kamiennogórskiego, przedstawiciele i prezesi lokalnych spółek, jednostek i organizacji.

Uroczystość kończąca czteroletnią przygodę w murach ZSZiO uczniów technikum miała bardzo podniosły charakter. W tym roku absolwentami szkoły będą technicy hotelarstwa, technicy budownictwa, technicy logistycy oraz technicy organizacji usług gastronomicznych.

Dyrektor placówki Mariola Jaciuk powitała wszystkich przybyłych na uroczystość pożegnania uczniów klas IV technikum z roku 2017/2018. Gratulując uczniom sukcesów i wspaniałych wyników, życzyła powodzenia na dalszej drodze życia. Dyrektor ZSZiO podkreślała również, że bogata oprawa uroczystości to także ukłon w stronę obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

O zabranie głosu poproszona została wiceminister Marzena Machałek, która w swoim przemówieniu podkreślała, że program jaki realizuje ZSZiO to wspaniałe i mądre połączenie przygotowania do życia i zawodu. Wiceminister podziękowała dyrektor i całemu gronu pedagogicznemu za zbudowanie i tworzenie tak znakomitej placówki, wychowującej ambitnych i dojrzałych ludzi. Zapewniła także, że rozpoczęła starania o przyznanie środków na modernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

Głos zabrał również Starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys, który życzył młodzieży upartości w dążeniu do celu i spełniania marzeń, pogratulował także wspaniałej organizacji tej uroczystości.

Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie uczniów. Następnie ogłoszono Absolwenta Roku 2017/2018, którym została Marta Górowska - uczennica klasy IV B technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa, która na świadectwie ukończenia szkoły uzyskała średnią ocen 4,78 i wzorowe zachowanie. Nagrodę uczennicy wręczyła wiceminister edukacji narodowej Pani Marzena Machałek oraz starosta Jarosław Gęborys.

Swoje nagrody wręczyli także pozostali samorządowcy. Najlepszą absolwentką z terenu miasta Kamienna Góra została Dominika Macowska, z terenu Lubawki najlepszym absolwentem okazał się Kamil Wietrzyński, z kolei w gminie Kamienna Góra najlepszą uczennicą została Patrycja Majcher.

Prezes SSEMP Tadeusz Rycharski wręczył nagrodę uczniowi, który uzyskał najwyższe wyniki egzaminu zawodowego w zawodzie technik logistyk, Kornelowi Salmanowiczowi.

Uroczystego pasowania wszystkich uczniów klas IV dokonała wiceminister edukacji narodowej Pani Marzena Machałek oraz dyrektor szkoły Pani Mariola Jaciuk.