Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

 

 Właściciel rachunku bankowego

 POWIAT    KAMIENNOGÓRSKI

 Nazwa rachunku bankowego

 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI

 ul. Broniewskiego 15

 58-400 Kamienna Góra

 Nazwa i adres banku

 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

 Oddział Kamienna Góra

 ul.Sienkiewicza 2A                                                         
 58-400 Kamienna Góra

 Pomocnicza nazwa rachunku

 numer

 Budżetu powiatu kamiennogórskiego

 28 2030 0045 1110 0000 0207 4140

 Konto wydatków starostwa

 49 2030 0045 1110 0000 0207 5120

 Konto dochodów starostwa i innych wpływów

 70 2030 0045 1110 0000 0207 5130

 Konto ZFŚS

 91 2030 0045 1110 0000 0207 5140

 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 36 2030 0045 1110 0000 0207 5160

 Konto wieczystego użytkowania gruntów, opłat za kartę  parkingową i innych dochodów Skarbu Państwa

 57 2030 0045 1110 0000 0207 5170