III posiedzenie PRDPP - 16.06.2016 r.

Dnia 16 czerwca 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Rada podjęła uchwałę nr 2/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz uchwałę nr 3/2016 w sprawie wyrażenia woli wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego o wystąpienie do Rady Powiatu Kamiennogórskiego o podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej.